An integRatEd framework for domiciliary healthcare SkillS development.
Overview Overview Search Search Up Up
Category: FINNISH
Number of Subcategories: 3
folder.png FINNISH Files: 0
Subcategories:
folder.png MODULE 1 - FI: Hyvinvointiteknologia ja IT tukemassa terveyden seurantaa ja kuntoutusta Subcategories: 2 Files: 7
folder.png MODULE 2 - FI: Yhteistyö, monisektorinen ja moniammatillinen lähetymistapa iäkkään tarpeisiin Subcategories: 2 Files: 10
folder.png MODULE 3 - FI: Kokonaisvaltainen ja kuntouttava lähestymistapa: hauraus, monisairastavuus, moniammatillinen lähestymistapa iäkkään tarpeisiin Subcategories: 2 Files: 17